Certyfikacja

Budowa Enteprise Park przebiega zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, oszczędzając energię i wykorzystując technologie i materiały budowlane o minimalnym wpływie na środowisko naturalne.

Uzyskanie certyfikatu BREEAM wymaga spełnienia ostrych kryteriów m.in. w zakresie zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody, wydajnej gospodarki odpadami, redukcji zanieczyszczeń czy zapewnienia zdrowia i dobrego samopoczucia użytkowników. Budynki certyfikowane w systemie BREEAM zapewniają pracownikom komfortowe warunki pracy, pracodawcy zaś korzystają na oszczędnościach związanych z niższymi kosztami eksploatacji budynku, m.in. dzięki zmniejszonemu zużyciu energii i wody.

Budynki A i B projektu Enterprise Park uzyskały certyfikat BREEAM z oceną "bardzo dobry". Równie wysoko zostały ocenione rozwiązania zastosowane w budynku C kompleksu, który także może się pochwalić przyznanym certyfikatem w systemie BREEAM. W projekcie Enterprise Park zastosowano szereg proekologicznych rozwiązań spełniających kryteria oceny zawarte w specyfikacji BREEAM. Spośród rozwiązań tych wymienić należy m.in.:

uchylne okna zapewniające naturalną wentylację
 
  • system żaluzji przeciwsłonecznych
  • nowoczesne instalacje oszczędzające wodę i energię elektryczną
  • strefowanie systemu chłodzenia, ogrzewania i oświetlenia
  • rozległe obszary naturalnej roślinności 
  • system hydrantów ogrodowych do podlewania zasadzonej na terenie kompleksu różnorodnej roślinności, posiadający niezależne od wodociągu miejskiego źródło zasilania w wodę dzięki studni głębinowej wyposażonej w system pomp
  • udogodnienia dla osób korzystających z komunikacji rowerowej.
Opracowany po raz pierwszy w latach 80-ch ub. wieku w Wielkiej Brytanii i wciąż rozwijany system zielonej certyfikacji ekologicznej budynków BREEAM to jeden z wiodących instrumentów służących ocenie projektów budowlanych na podstawie zestawu wielu precyzyjnie określonych rygorystycznych kryteriów.
Dostępne powierzchnie
0m2
FAZA I i III
0m2
FAZA II
4423m2
FAZA IV
Informacje

 

 

CERTYFIKAT BREEAM

DLA ENTERPRISE PARK

Lokalizacja